Hóa ra sa mạc Sahara không phải hoang mạc lớn nhất thế giới mà là nơi không một hạt cát này

21

Nơi này đã lật ngược toàn bộ khái niệm về sa mạc bấy lâu chúng ta vẫn nghĩ.

Điều gì giúp xác định một nơi là hoang mạc?

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-ra-sa-mac-sahara-khong-phai-hoang-mac-lon-nhat-the-gioi-ma-la-noi-khong-mo…Nguồn: http://danviet.vn/hoa-ra-sa-mac-sahara-khong-phai-hoang-mac-lon-nhat-the-gioi-ma-la-noi-khong-mot-hat-cat-nay-502020271118102140.htm

Nguồn: 24H.COM.VN

Điểm đến du lịch

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn